1e COBINTER — Conferentia Brasilian de Interlingua

Brasília (DF), de 27 a 29 de julio 1990.

UBI :: Union Brasilian pro Interlingua :: União Brasileira pró Interlingua
http://www.interlingua.org.br/